E.g., 2023-12-8
E.g., 2023-12-8

Visa mer

Visa mindre

Villkor och sekretesspolicy

Bokningsbegäran
Alla bokningar är föremål för våra villkor.  Alla online-bokningar kommer att bli föremål för kontroller innan vi kan bekräfta att din bokning har gjorts. När du har följt bokningsprocessen på nätet får du din bokningsbekräftelse inom 48 timmar.

Espana Casas kommer inte att acceptera ansvar för eventuella ekonomiska förluster om du väljer att bekräfta alla resebehov innan du får din bokningsbekräftelse. Vid den osannolika händelsen att ditt boende inte är tillgängligt, kommer Espana Casas att skicka andra liknande boendeerbjudanden som ett alternativ, som du kan välja att boka eller inte.

Om du väljer att inte ta något alternativt boende kommer du inte att debiteras och din bokning kommer att ogiltigförklaras.

Betalning
Du har möjlighet att göra online- eller telefonbokningar. Båda sätten att boka är bindande för dig och för oss, Espana Casas. Espana Casas skickar en bokningsbekräftelse för varje bokningsförfrågan. När bokningen har gjorts, måste du betala 30% av hyran inom 5 arbetsdagar. Resterande summa måste betalas minst 60 dagar innan hyresperioden börjar.

Om bokningen görs inom 60 dagar innan hyresperioden inleds, måste hyran betalas på en gång. Alla betalningar måste betalas via banköverföring. Ditt betalningsutdrag och bokningsbekräftelsen tillsammans kan användas som hyreskontrakt. Det bankkontonummer som anges på bokningsformuläret måste användas vid betalning av hyran.

I fall hyresbeloppet inte mottas inom 5 arbetsdagar, har Espana Casas rätt att annullera bokningen utan någon förvarning. Belopp som redan har betalats återbetalas inte.

Extra kostnader och kostnader inkluderade i uthyrningspriset
Om inte annat anges, ingår vatten och el i hyrespriserna.

Avbokning av hyresgästen
Avbokningar måste rapporteras till Espana Casas per telefon och skriftligen, och måste inkludera bokningsbekräftelsen. Därefter kommer Espana Casas att skicka en bekräftelse om avbokning/ faktura.

Om avbokning sker mer än 40 dagar innan hyresperioden börjar, kommer 25% av den totala hyran att faktureras. Om avbokning sker inom 40 dagar innan hyresperioden börjar, kommer 50% av den totala hyran att faktureras. Om avbokning sker inom 15 dagar innan hyresperioden börjar, kommer hela hyran att faktureras.

Avbokning av Espana Casas
Om boendet inte är tillgängligt för uthyrning på grund av oväntade omständigheter som Espana Casas. Espana Casas inte kan hållas ansvariga för, efter det att bokningen har gjorts och bekräftats, kommer Espana Casas att erbjuda kunden ett annat boende med liknande eller bättre egenskaper, utan återbetalning till kunden eller eventuella extra kostnader för kunden.

Avbeställningsskydd
Vi rekommenderar alltid att teckna avbeställningsskydd, även om du bokar strax innan hyresperioden börjar. Tyvärr kan vi inte erbjuda dig någon. Du kan ta hand om både avbeställningsskydd och reseförsäkring hos din försäkringsagent.

Hyresgästens ansvar
Under din vistelse på semesterboendet, är du som hyresgäst fullt ansvarig för boendet, inredning och allt annat som hör till det hyrda boendet, och eventuella skador på egendom som orsakats av dig eller dina reskamrater måste betalas åt representanten omedelbart helt av dig.

Hyresgästen kan inte hållas ansvarig för eventuella följder av inbrott, förlust av personlig egendom och någon form av skada, upplevd av hyresgästen i eller runt boendet, i trädgården eller i ( gemensam ) pool. Husregler är en oupplöslig del av hyreskontraktet och måste följas strikt.

Vid avresan måste boendet lämnas över i ett rimligt skick, vilket innebär att det måste vara rensopat. Allt i boendet måste läggas tillbaka på samma ställe som man fann det vid ankomsten. Serviser måste rengöras ordentligt och läggas tillbaka på rätt plats.

Om representanten/ägaren upptäcker att ( en av ) de ovan nämnda reglerna inte iakttas, har han eller hon rätt att debitera extra ( rengörings- ) kostnader för hyresgästen. Hyresgästen måste använda sängkläder på sängarna, och det är inte tillåtet att använda sängarna utan det.

Ansvar
Beskrivningarna på vår webbplats har upprättats i god tro. Espana Casas äger emellertid inte eller kontrollerar något av boendena eller någon annan bekvämlighet i boendet, så vi kan inte acceptera något ansvar för skada, förlust eller skada hur den än uppkommit, såvida det inte är genom handling eller underlåtenhet av vårt företags medarbetare.

Eventuella värdeföremål lämnas kvar på egen risk. Vårt ansvar för medarbetaren att tillhandahålla den utlovade  tjänsten är begränsat till värdet av bokningen i alla fall.

Antal boende
Det totala antalet gäster som bor i fastigheten får inte överstiga det antal som anges på vår webbplats eller på din hyresvoucher. Ägaren förbehåller sig rätten att vägra inträde eller vräka hela sällskapet om antalet personer som bebor en fastighet överstiger angivet antal.

Klagomål
Trots den yttersta omsorg vi lägger ner på den service vi erbjuder, kan du kanske ha ett klagomål. I händelse av ett viktigt klagomål, kan du kontakta representanten på ditt semesterresmål. I de flesta fall kan han eller hon komma med en rimlig, godtagbar lösning, och du kan fortfarande kunna fortsätta att ha en underbar semester.

Internet
Om du planerar att använda internet, kan vi inte garantera kvaliteten på internetanslutningen.

Slutstädning
Boendet måste lämnas över i ett rent och snyggt skick som nämns i husreglerna alltid ( rent porslin i skåpet, inget kvarlämnat hushållsavfall, ren grill, ren ugn etc. )Om du inte följer dessa regler kan du inte få tillbaka hela din deposition.

Deposition
Ifall boendet inte lämnas över i rent och oskadat skick och om, till exempel, inventarier eller boendet är skadat eller något saknas, kan du inte få tillbaka hela din deposition. Depositionen återbetalas inom 8 dagar efter avresan.

Vatten och elektricitet
I länder som Spanien, är fel i vatten- och strömförsörjningen vanligare än i många andra länder. Kommunala och/eller regionala myndigheter kan, av olika skäl, besluta att stänga eller minska vatten- och elförsörjning. Som uthyrare, kan vi inte hållas ansvariga för den orsakade skadan.

Buller
Hyresgäster får inte orsaka några bullerstörningar för människorna i området. De bör respektera lugnet i deras omgivning alltid. Från 22:00 fram till 08:00, måste man respektera nattvilan hos hans eller hennes grannar.

Energiförbrukning och miljö
Om du lämnar lamporna och luftkonditioneringen på natt och dag, kommer den genomsnittliga energiförbrukningen att öka. För att hålla kostnaderna nere och för att rädda miljön, råder vi dig att ta hänsyn till detta.

Byggnadsverksamhet, bullerstörningar och miljöproblem
Tillfälligtvis, äger oväntade byggnadsaktiviteter rum i den omedelbara omgivningen av boendet, eller grannar, kyrkklockor eller jordbruksverktyg orsakar bullerstörningar. Vi kan inte hållas ansvariga för detta. Inte heller kan vi skydda dig mot eventuella miljöproblem i ditt semesterområde.

Simbassänger
Den gemensamma poolen kan vanligtvis användas från maj till november Vi, som uthyrare, är inte ansvariga för rengöring av poolen. I mycket få undantagsfall, måste poolen underhållas, repareras eller rengöras. Vi kan inte hållas ansvariga för eventuella besvär som detta kan leda till. 

Sekretesspolicy beträffande användarna av denna webbplats
Espana Casas behandlar personlig information om webbplatsbesökare på ett respektfullt och konfidentiellt sätt, i enlighet med lagen, och vidtar alla tänkbara åtgärder för att spara personlig information på ett säkert och korrekt sätt. Om du har ytterligare frågor om vår sekretesspolicy, vänligen kontakta oss.

Vi kan använda viss information om du besöker "webbplatsen", registrerar dig eller använder våra tjänster, för att informera dig om viktiga förändringar relaterade till denna webbplats och våra tjänster när det behövs. Om du gav oss din tillåtelse, kan vi använda dina uppgifter för att informera dig om våra andra tjänster.

Vi kommer inte att avslöja eller sälja din information till tredje part, eller dela din information med dem, om inte lagen tvingar oss att göra det.

Vi kan ändra vår sekretesspolicy om nya tjänster behöver läggas till, tillämpliga lagar har ändrats, eller i fråga om kommersiell utveckling. Justeringar av sekretesspolicyn kommer att publiceras på denna webbplats.

Villkor webbplats och begränsat ansvar
Villkoren för denna "friskrivningsklausul" är tillämpliga på denna webbplats Se till att läsa denna friskrivningsklausul noggrant. Alla dokument och annan information på denna webbplats skyddas av upphovsrättslagen.

Även om denna webbplats har konstruerats med största omsorg, kan Espana Casas inte hållas ansvarigt för direkta eller indirekta skador som eventuellt orsakats av användning av informationen på denna webbplats. Inga rättigheter kan härledas ur och inga anspråk kan läggas till innehållet på denna webbplats.

Användning av denna webbplats
Den information som erbjuds via denna webbplats får inte användas i stället för rådgivning. Beslut baserat på denna information är på ditt eget ansvar och risk.

Information om resmål
Bilder och beskrivningar av resmål och  semesterboende på denna webbplats är gjorda och placerade med största omsorg. De är avsedda att ge dig en realistisk bild av boendena.

Tillämpning av de allmänna villkoren
Espana Casas villkor gäller för alla boenden och andra ( ytterligare ) tjänster som erbjuds på denna webbplats genom Espana Casas.

Upphovsrätt
På webbplatsen och innehållet av den, är Espana Casas upphovsrätt tillämpbar. Man får inte använda innehållet på denna webbplats för kommersiella ändamål utan föregående skriftligt godkännande. 

 

Frequently Asked Questions